پاسخ هاي هورموني نسبت به فعاليت هاي ورزشي و تمرينات جسماني

پاسخ هاي هورموني نسبت به فعاليت هاي ورزشي و تمرينات جسماني

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

فعاليت ها و تمرينات جسماني سبب آن مي گردد كه سطوح برخي از هورمون ها در مقايسه با مقادير استراحت افزايش يا كاهش پيدا كنند. اگر چه اهميت فيزيولوژيكي بسياري از اين تغييرات در حال حاضر شناخته نشده؛ اين واقعيت كه آن ها حتي نسبت به فعاليت هاي ورزشي عكس العمل نشان مي دهند، خود كمال اهميت را دارد. يكي از بررسي هاي عالي و عميق روي اين موضوع توسط متي ور به رشته تحرير در آمده است.


 

پاسخ هاي هورموني نسبت به فعاليت هاي ورزشي و تمرينات جسماني

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

فعاليت ها و تمرينات جسماني سبب آن مي گردد كه سطوح برخي از هورمون ها در مقايسه با مقادير استراحت افزايش يا كاهش پيدا كنند. اگر چه اهميت فيزيولوژيكي بسياري از اين تغييرات در حال حاضر شناخته نشده؛ اين واقعيت كه آن ها حتي نسبت به فعاليت هاي ورزشي عكس العمل نشان مي دهند، خود كمال اهميت را دارد. يكي از بررسي هاي عالي و عميق روي اين موضوع توسط متي ور به رشته تحرير در آمده است.


 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,