مواد نیروزا در ورزش

مواد نیروزا در ورزشبه صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش 24 اسلاید 

تعریف ماده نیروزا
•ماده نیروزا به ترکیب یا ماده ای گفته می شود که موجب بهبود قدرت بدنی در ورزش کاران می شود.
•ویتامین B 7
•در بدن به اندازه کافی سنتز می شود (جز در موارد بیماری)
•پیش ساز آن اسیدهای آمینه ضروری لیزین و متیونین است.
•مصرف آن نشاط و سر حالی ندارد.
•به عنوان یک چربی سوز مطرح شده است.
•برای سنتز نیاز به ویتامین های B2، B6، C و آهن دارد.
•مقدار سنتز روزانه آن در بدن 20-16 گرم است.
•دریافت غذایی آن 11-8 میلی گرم است (حداکثر 30 میلی گرم).

مواد نیروزا در ورزشبه صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش 24 اسلاید 

تعریف ماده نیروزا
•ماده نیروزا به ترکیب یا ماده ای گفته می شود که موجب بهبود قدرت بدنی در ورزش کاران می شود.
•ویتامین B 7
•در بدن به اندازه کافی سنتز می شود (جز در موارد بیماری)
•پیش ساز آن اسیدهای آمینه ضروری لیزین و متیونین است.
•مصرف آن نشاط و سر حالی ندارد.
•به عنوان یک چربی سوز مطرح شده است.
•برای سنتز نیاز به ویتامین های B2، B6، C و آهن دارد.
•مقدار سنتز روزانه آن در بدن 20-16 گرم است.
•دریافت غذایی آن 11-8 میلی گرم است (حداکثر 30 میلی گرم).


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,