مقاله در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال

مقاله در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال


دسته بندیمقالات ترجمه شده
فرمت فایلdocx
حجم فایل506 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل12

در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال ؟ بررسی اجمالی

چكیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نوشته ها و مطبوعات در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت داروران در رشته های ورزشی به خصوص فوتبال بود. مطالعه از نوع غیر تجربی و توصیفی با در نظر گرفتن مواد آرشیوی و اطلاعات دست اول و دوم بود. البته، چندین  مطالعات تجربی در ایران یافت شد. از این رو، بررسی مطالعات تجربی و غیر تجربی در خارج از کشور به مرحله اجرا رسیده است. به طور کلی مشخص شد که بسیاری از عوامل روانی، فیزیولوژیکی و شخصی مؤثر بر عملکرد داوران `وجود دارد. در نهایت،  به دانشگاهیان و شاغلان مقام وکالت و طبابت پیشنهاد شد به طور کامل از فرصت مطالعه ی این موضوع استفاده کنند.

واژه های کلیدی: داور، فوتبال، قضاوت

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

دانلود ترجمه مقاله در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال ؟ بررسی اجمالی

مقاله در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال


دسته بندیمقالات ترجمه شده
فرمت فایلdocx
حجم فایل506 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل12

در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال ؟ بررسی اجمالی

چكیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نوشته ها و مطبوعات در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت داروران در رشته های ورزشی به خصوص فوتبال بود. مطالعه از نوع غیر تجربی و توصیفی با در نظر گرفتن مواد آرشیوی و اطلاعات دست اول و دوم بود. البته، چندین  مطالعات تجربی در ایران یافت شد. از این رو، بررسی مطالعات تجربی و غیر تجربی در خارج از کشور به مرحله اجرا رسیده است. به طور کلی مشخص شد که بسیاری از عوامل روانی، فیزیولوژیکی و شخصی مؤثر بر عملکرد داوران `وجود دارد. در نهایت،  به دانشگاهیان و شاغلان مقام وکالت و طبابت پیشنهاد شد به طور کامل از فرصت مطالعه ی این موضوع استفاده کنند.

واژه های کلیدی: داور، فوتبال، قضاوت

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

دانلود ترجمه مقاله در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قضاوت داوران فوتبال ؟ بررسی اجمالی


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,