دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی 1

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی 1

برای رشته های علوم انسانی

کد درس : 1215152

( فایل PDF )

 

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال اول ۹۲-۹۱ 

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال دوم ۹۱-۹۰

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال اول ۹۱-۹۰ 

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال دوم ۹۰-۸۹ 

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال دوم ۸۹-۸۸ 


 

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی 1

برای رشته های علوم انسانی

کد درس : 1215152

( فایل PDF )

 

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال اول ۹۲-۹۱ 

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال دوم ۹۱-۹۰

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال اول ۹۱-۹۰ 

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال دوم ۹۰-۸۹ 

نمونه سوالات پیام نور درس تربیت بدنی 1 نیمسال دوم ۸۹-۸۸ 


 


برچست ها : ,,,,,