دانلود مقاله تغذیه و ورزش

دانلود مقاله تغذیه و ورزش


تغذیه و ورزش
تحقیق دروس تربیت بدنی
این تحقیق در 21 صفحه در فایل ورد و قابل ویرایش برای شما دانشجویان و دانش پژوهان عزیز آماده شده است
فهرست مطالب
مقدمه
نقش مکمل ها در ورزش
پروتئين و اسيدهاي آمينه
پيكولينات كروم
بتاهيدروكسي بتامتيل بوتيرات
مكمل هايي كه ممكن است سلامت عمومي را بهبود بخشد
گلوتامين
مواد غذايي آنتي اكسيدان
تركيبات ديگر
چرا ورزشكاران غذا مي خورند؟
منابع :
1-    مواد غذایی نیروزا و عملکرد ورزشی – پروفسور  رونالد جی .مون  - ترجمه : دکتر شهرا م فرج زاده موالو
2-                   تغذیه کامل ورزشی – فردریک هاتفیلد – ترجمه : روبن شاهوردیان

دانلود مقاله تغذیه و ورزش


تغذیه و ورزش
تحقیق دروس تربیت بدنی
این تحقیق در 21 صفحه در فایل ورد و قابل ویرایش برای شما دانشجویان و دانش پژوهان عزیز آماده شده است
فهرست مطالب
مقدمه
نقش مکمل ها در ورزش
پروتئين و اسيدهاي آمينه
پيكولينات كروم
بتاهيدروكسي بتامتيل بوتيرات
مكمل هايي كه ممكن است سلامت عمومي را بهبود بخشد
گلوتامين
مواد غذايي آنتي اكسيدان
تركيبات ديگر
چرا ورزشكاران غذا مي خورند؟
منابع :
1-    مواد غذایی نیروزا و عملکرد ورزشی – پروفسور  رونالد جی .مون  - ترجمه : دکتر شهرا م فرج زاده موالو
2-                   تغذیه کامل ورزشی – فردریک هاتفیلد – ترجمه : روبن شاهوردیان


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,