دانلود تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس


تاریخچه-و-قوانین-رشته-ورزشی-بوکس
دانلود تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس

این تحقیق یا مقاله مناسب رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی 1 و 2 برای دانلود می باشد.
فرمت فایل دانلودی:
.rar
فرمت فایل اصلی: word document
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 312

بخشی از متن:

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 17 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:

 

آشنایی با رشته ورزشی بوکس

 

اطلاعات اولیه رشته ورزشی بوکس

 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی بوکس در ایران 

 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی بوکس در جهان

 

مقررات و قوانین رشته ورزشی بوکس

 

آشنایی با نحوه انجام ورزش بوکس

 

آشنایی با ادوات انجام ورزش بوکس

 

دیگر اطلاعات مهم رشته ورزشی بوکس

دانلود فایل


تاریخچه-و-قوانین-رشته-ورزشی-بوکس

دانلود تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس

این تحقیق یا مقاله مناسب رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی 1 و 2 برای دانلود می باشد.
فرمت فایل دانلودی: 
.rar
فرمت فایل اصلی: word document
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 312

بخشی از متن:

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 17 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:

 

 

آشنایی با رشته ورزشی بوکس

 

 

 

اطلاعات اولیه رشته ورزشی بوکس

 

 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی بوکس در ایران 

 

 

 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی بوکس در جهان

 

 

مقررات و قوانین رشته ورزشی بوکس

 

 

 

آشنایی با نحوه انجام ورزش بوکس

 

 

آشنایی با ادوات انجام ورزش بوکس

 

 

 

دیگر اطلاعات مهم رشته ورزشی بوکس

دانلود فایل


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,