تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو

تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: word document
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 288

بخشی از متن:

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 20 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:

آشنایی با رشته ورزشی ووشو

اطلاعات اولیه رشته ورزشی ووشو

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ووشو در ایران 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ووشو در جهان

مقررات و قوانین رشته ورزشی ووشو

آشنایی با نحوه انجام ورزش ووشو

آشنایی با ادوات انجام ورزش ووشو

دیگر اطلاعات مهم رشته ورزشی ووشو

دانلود فایل

تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: word document
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 288

بخشی از متن:

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 20 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:

آشنایی با رشته ورزشی ووشو

اطلاعات اولیه رشته ورزشی ووشو

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ووشو در ایران 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ووشو در جهان

مقررات و قوانین رشته ورزشی ووشو

آشنایی با نحوه انجام ورزش ووشو

آشنایی با ادوات انجام ورزش ووشو

دیگر اطلاعات مهم رشته ورزشی ووشو

دانلود فایل


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,