تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز

تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز

این تحقیق یا مقاله مناسب رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی 1 و 2 برای دانلود می باشد.

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: word document
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 60

بخشی از متن:

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 17 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:

 

آشنایی با رشته ورزشی تنیس روی میز

 

اطلاعات اولیه رشته ورزشی تنیس روی میز

 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی تنیس روی میز در ایران 

 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی تنیس روی میز در جهان

 

مقررات و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز

 

آشنایی با نحوه انجام ورزش تنیس روی میز

 

آشنایی با ادوات انجام ورزش تنیس روی میز

 

دیگر اطلاعات مهم رشته ورزشی تنیس روی میز

دانلود فایل
تحقیق تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز

این تحقیق یا مقاله مناسب رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی 1 و 2 برای دانلود می باشد.

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: word document
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 60

بخشی از متن:

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 17 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:

 

آشنایی با رشته ورزشی تنیس روی میز

 

اطلاعات اولیه رشته ورزشی تنیس روی میز

 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی تنیس روی میز در ایران 

 

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی تنیس روی میز در جهان

 

مقررات و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز

 

آشنایی با نحوه انجام ورزش تنیس روی میز

 

آشنایی با ادوات انجام ورزش تنیس روی میز

 

دیگر اطلاعات مهم رشته ورزشی تنیس روی میز

دانلود فایل


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,