تحقیق استانداردهای ورزش قهرمانی

تحقیق استانداردهای ورزش قهرمانیدسته :علوم انسانی
فرمت :doc
حجم :194 کیلو بایت!!!
تعداد صفحات :64

بخشی از متن:
استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی)
1ـ ضربان قلب:
در شرایط عادی و استراحت با قرار دادن انگشتان سبابه و وسط بر روی یكی از نبض های بدن مانند ناحیه مچ دست و یا شریان گردن در قسمت انتها و تحتانی استخوان فك پائین تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمایش را در مدت یك دقیقه می توان شمارش نمود . این عمل را در شرایط ی كه ورزشكار در اوج شدت تمرین بدنی می باشد تكرار می كنیم . مشخص كردن تعداد ضربان قلب در حالت استراحت و در شرایط حد اكثر فشار تمرین های جسمانی یكی از روشهای تعیین میزان آمادگی جسمانی افراد می باشد .برای سهولت و در عین حال صحت عمل می توان تعداد ضربان قلب را در 15 ثانیه شمارش كرده و در عدد 4 ضرب نمود . تعداد كمتر ضربان قلب در شرایط استراحت و تمرین بیانگر آمادگی شخص است . واحد اندازه گیری در این آزمون تعداد ضربان قلب در مدت یك دقیقه می باشد.
2ـ ظرفیت حیاتی:
تعیین حد اكثر اكسیژن مصرفی هنگام تمرین های بدنی در زمان یك دقیقه معیاری است برای سنجش و آمادگی دستگاه تنفس بدن انسان . هر قدر توانائی مصرف اكسیژن بیشتر باشد ، قابلیت انجام و تداوم فعالیت های جسمانی بهتر خواهد بود . برای اندازه گیری مصرف اكسیژن جهت تعیین ظرفیت حیاتی به روش سا ده ، از یك دوچرخه ثابت استفاده می شود . در این آزمون ورزشكار به مدت 5 دقیقه بر روی دوچرخه نشسته و در حد توانائی به ركابها فشار آورده و پا می زند . قبلا درجه دو چرخه به مقدار مورد نیاز ثابت می شود . واحد اندازه گیری در این آزمون لیتر در دقیقه است.

فهرست مطالب:
استانداردهای ورزش قهرمانی 
رابطه حرکت و ورزش با دستگاه تنفس 
تمرین با توپ طبی 
چرخش کمر:هدف ماهیچه های کمر و شکم 
مکمل های غذایی- ورزشی 
پروتئین 
کراتین منوهیدرات 
تغذیه مناسب برای ورزش تنیس 
قبل از مسابقه چه غذایی بخوریم 
چه غذاهایی را هنگام مسابقه نبادی خورد 
خوردنیهایی که انرژی زا هستند برای مصرف قبل ... 
انرژی حاصل از غذا 
مقدار مصرف انرژی برای بازیکنانی که بصورت تفریحی تنیس بازی می کنند 
صورت غذای انرژی 3000-2500 کیلوکالری در روز 
صورت غذایی انرژی 4000-3000 کیلوگالری در روز 
صورت غذای انرژی 5000-4000 کیلوگالری 
صورت غذای انرژی 6000-5000 کیلوگالری 
پیشگیری از آسیب های ورزشی تنیس 
منابع

دانلود تحقیق استانداردهای ورزش قهرمانی

تحقیق استانداردهای ورزش قهرمانیدسته :علوم انسانی
فرمت :doc
حجم :194 کیلو بایت!!!
تعداد صفحات :64

بخشی از متن:
استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی)
1ـ ضربان قلب:
در شرایط عادی و استراحت با قرار دادن انگشتان سبابه و وسط بر روی یكی از نبض های بدن مانند ناحیه مچ دست و یا شریان گردن در قسمت انتها و تحتانی استخوان فك پائین تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمایش را در مدت یك دقیقه می توان شمارش نمود . این عمل را در شرایط ی كه ورزشكار در اوج شدت تمرین بدنی می باشد تكرار می كنیم . مشخص كردن تعداد ضربان قلب در حالت استراحت و در شرایط حد اكثر فشار تمرین های جسمانی یكی از روشهای تعیین میزان آمادگی جسمانی افراد می باشد .برای سهولت و در عین حال صحت عمل می توان تعداد ضربان قلب را در 15 ثانیه شمارش كرده و در عدد 4 ضرب نمود . تعداد كمتر ضربان قلب در شرایط استراحت و تمرین بیانگر آمادگی شخص است . واحد اندازه گیری در این آزمون تعداد ضربان قلب در مدت یك دقیقه می باشد.
2ـ ظرفیت حیاتی:
تعیین حد اكثر اكسیژن مصرفی هنگام تمرین های بدنی در زمان یك دقیقه معیاری است برای سنجش و آمادگی دستگاه تنفس بدن انسان . هر قدر توانائی مصرف اكسیژن بیشتر باشد ، قابلیت انجام و تداوم فعالیت های جسمانی بهتر خواهد بود . برای اندازه گیری مصرف اكسیژن جهت تعیین ظرفیت حیاتی به روش سا ده ، از یك دوچرخه ثابت استفاده می شود . در این آزمون ورزشكار به مدت 5 دقیقه بر روی دوچرخه نشسته و در حد توانائی به ركابها فشار آورده و پا می زند . قبلا درجه دو چرخه به مقدار مورد نیاز ثابت می شود . واحد اندازه گیری در این آزمون لیتر در دقیقه است.

فهرست مطالب:
استانداردهای ورزش قهرمانی 
رابطه حرکت و ورزش با دستگاه تنفس 
تمرین با توپ طبی 
چرخش کمر:هدف ماهیچه های کمر و شکم 
مکمل های غذایی- ورزشی 
پروتئین 
کراتین منوهیدرات 
تغذیه مناسب برای ورزش تنیس 
قبل از مسابقه چه غذایی بخوریم 
چه غذاهایی را هنگام مسابقه نبادی خورد 
خوردنیهایی که انرژی زا هستند برای مصرف قبل ... 
انرژی حاصل از غذا 
مقدار مصرف انرژی برای بازیکنانی که بصورت تفریحی تنیس بازی می کنند 
صورت غذای انرژی 3000-2500 کیلوکالری در روز 
صورت غذایی انرژی 4000-3000 کیلوگالری در روز 
صورت غذای انرژی 5000-4000 کیلوگالری 
صورت غذای انرژی 6000-5000 کیلوگالری 
پیشگیری از آسیب های ورزشی تنیس 
منابع

دانلود تحقیق استانداردهای ورزش قهرمانی


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,