آموزش كلاس های مربيگری فوتبال

آموزش كلاس های مربيگری فوتبال


1-    پکیج آموزشی كلاس هاي مربيگري فوتبال 


2-    كلاس مربيگري روته مولر     - كلاس مربيگري درجه B يوفا        - جزوه كلاس مربيگري اريك روته مولر


3-    جزوه مربيگري فوتبال توسط آلن ژيلت                      - جزوه آموزش روشهاي پرس و ضد حمله در فوتبال        


4-    جزوه كلاس توجيهي پيشرفته مربيگري فوتبال مدرس هورست كريتي از آلمان    


5-    جزوه كلاس مربيگري درجه آسيا ( دروس عملي )


6-    جزوه يادداشت هاي كلاس توجيهي ، دانش افزايي مربيگري فوتبال اريك روته مولر


7-    جزوه فرم هاي آناليز حرفه اي مربيگري فوتبال                          - جزوه نگرش به برد              


8-    جزوه فصل مسابقات در فوتبال مدرن و روز دنيا


9-    جزوه آموزش طناب زدن در فوتبال مدرن و روز دنيا   - جزوه كلاس توجيهي فيليپ ريدون مدرس فرانسوي فيفا


10-             جزوه چگونگي تغييرات تاكتيكي دهه اول قرن بيست و يك ( دومين گردهمايي مربيان برتر ايران )


دانلود

آموزش كلاس های مربيگری فوتبال


1-    پکیج آموزشی كلاس هاي مربيگري فوتبال 


2-    كلاس مربيگري روته مولر     - كلاس مربيگري درجه B يوفا        - جزوه كلاس مربيگري اريك روته مولر


3-    جزوه مربيگري فوتبال توسط آلن ژيلت                      - جزوه آموزش روشهاي پرس و ضد حمله در فوتبال        


4-    جزوه كلاس توجيهي پيشرفته مربيگري فوتبال مدرس هورست كريتي از آلمان    


5-    جزوه كلاس مربيگري درجه آسيا ( دروس عملي )


6-    جزوه يادداشت هاي كلاس توجيهي ، دانش افزايي مربيگري فوتبال اريك روته مولر


7-    جزوه فرم هاي آناليز حرفه اي مربيگري فوتبال                          - جزوه نگرش به برد              


8-    جزوه فصل مسابقات در فوتبال مدرن و روز دنيا


9-    جزوه آموزش طناب زدن در فوتبال مدرن و روز دنيا   - جزوه كلاس توجيهي فيليپ ريدون مدرس فرانسوي فيفا


10-             جزوه چگونگي تغييرات تاكتيكي دهه اول قرن بيست و يك ( دومين گردهمايي مربيان برتر ايران )


دانلود


برچست ها : ,,,,