آسیب های والیبال

آسیب های والیبالدسته بند:یعلوم انسانی
فرمت فایل:doc
حجم فایل:353 کیلو بایت!!!!!!!
تعداد صفحات فایل34

مقدمه:
ورزش والیبال:
یك ورزش جمعی محبوب با بیش از 800 میلیون علافمند در جهان ، پرطرفدارترین ورزش در جهان است که بازیكنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمریكا توسط ویلیام جی مورگان ابداع گردید. از 1966 در دو زمین بازی شکل گرفت.
آسیب دیدگی و یا صدمه دیدنبه هنگامتمرین و مسابقات جزو جدا نشدنی ورزش بوده و ورزشکاران بطور خاص و افراد عادیدر سنین مختلف بطور عمومی باید نکات متعددی را در دستور کار خود برای انجام نرمش و یا تمرین و مسابقه در نظر گیرندکارشناسانعلمپزشکی ورزشی معتقدند باید دستورات تمرینی متفاوتی را با توجه به سنو جنس افراد البته با توجه بهنوعورزش در نظر گرفت.
آسیبهای ورزشی در اثر ضربه های شدید یا کشش های متمادی و بیش از حد در حین انجام حرکات ورزشی به وجود می آیند. صدمات ورزشی می توانند استخوان های بافت نرم (رباط، ماهیچه و تاندون) و یا هردو را دچار مشکل نمایند. برخلاف تصور بسیاری افراد، کودکان، با عکس العملهای ناپخته، عدم توانایی در تشخیص و پرهیز از خطر و توانایی کم در ایجاد هماهنگی در حرکات، بسیار بیشتر از بزرگسالان در معرض آسیبهای ورزشی هستند.
سالانه تعداد افراد بسیاری دچار صدمات ورزشی می شوند که نیمی از آنها با انجام معالجات خانگی و یا بدون رسیدگی خاص بهبود یافته و نیم دیگر به رسیدگی پزشکی نیاز پیدا می کنند. بر اساس محاسبات آماری در هر 1000 نفر، 26 نفر به آسیب های ورزشی دچار می شوند و بالاترین میزان این صدمات متوجه کودکان 14-5 سال است. در این آمارها بیشترین تعداد مصدومین را پسران 17-12 ساله تشکیل می دهند، که میزان این آسیبها از نظر تعداد نفرات صدمه دیده، در ورزشهای جمعی که امکان برخورد در آنها زیاد است و از نظر وخامت، در ورزشهای انفرادی بیشتر است.
در هـر ورزشـی باید انتظار آسیب ها، جراحت ها و خطرات احتمالی آن را داشـتـه بـــاشید، به خصوص در ورزش های گـروهی. هـر ورزشـی کـه طـبـق آمــار در هر 1000 ساعت بیش از 5 آسـیـب داشته باشد، جزء ورزش های پرخطر بادرصـد آسیب بـالا به شـمار مـی رود. راگــبی و لاکروس با 30 صـدمه در 1000 ساعت بالاترین حد هستند، درحالی که بسکتبال و اسکواش هم با آمار 14 صدمه در 1000 ساعت بازی های پرخطری بـه حـساب می آیند. تعجب آور اسـت که بــدانید، دو، و ایروبیک هم با 11 صدمه، زیاد از قافله ورزش های پرخطر عقب نیستند.

فهرست مطالب:
مقدمه 
مراحل اصلی صدمات ورزشی
بررسی آسیب شناسی 
شیوه های درمان 
پیشگیری 
آسیب های ورزشی 
استفاده از یخ و گرما در برخورد با آسیب ها 
روش صحیح ماساژ دادن با یخ 
خصوصیت باندهای فشاری 
اصول برخورد با ورزشكاری كه شدیداً آسیب دیده و حال وخیمی دارد 
جلوگیری از مصدومیت ها و آسیب های ورزشی 
محافظ چشم 
محافظ دهان 
محافظ مچ ، دست ، زانو و آرنج 
كفش ورزشی 
پیشگیری بهترین درمان است 
آسیب های ورزشی 
علائم هشداردهنده آسیب های جدی 
علل اصلی ایجاد صدمات ورزشی 
چگونه می توان از بروز صدمات ورزشی جلوگیری كرد؟ 
ضربه مغزی 
آسیب دیدگی شانه 
آسیب ها و صدمات مچ دست 
آسیب دیدگی زانو 
ورم تاندون آشیل 
كشیدگی ماهیچه های ران 
كشیدگی و پارگی های عضلات و ماهیچه ها و رباط ها 
درد پایین كمر 
درد و ورم ساق پا 
رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی مچ پا 
آسیب های استخوانی 
آسیب های مچ پا 
در رفتگی 
كوفتگی 
صدمات وارده به شكم 
صدمات وارده بر استخوان صورت 
آسیب چشم 
آسیب حاد دندان 
خونریزی از بینی 
پیچ خوردگی 
پیچ خوردگی قوزك پا 
پیچ خوردگی انگشت 
التهاب تاندون كشككی 
صدمات شایع اندام تحتانی 
شایع ترین محل شكستگی تنشی و انواع آن 
شایع ترین نوع آسیب دیدگی در ناحیه قفسه سینه یك والیبالیست 
آیا دفاع روی تور می تواند سبب صدمه شود ؟ 
آسیبی منحصر به والیبالیست ها 
استراحت 
فشار موضعی محل آسیب 
بالا نگه داشتن محل آسیب 
داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی 
جراحی 
درمان های بازتوانی 
تحریك الكتریكی 
سرما درمانی 
گرما درمانی 
اولترا سوند 
ماساژ درمانی

دانلود تحقیق آسیب های والیبال

آسیب های والیبالدسته بند:یعلوم انسانی
فرمت فایل:doc
حجم فایل:353 کیلو بایت!!!!!!!
تعداد صفحات فایل34

مقدمه:
ورزش والیبال:
یك ورزش جمعی محبوب با بیش از 800 میلیون علافمند در جهان ، پرطرفدارترین ورزش در جهان است که بازیكنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمریكا توسط ویلیام جی مورگان ابداع گردید. از 1966 در دو زمین بازی شکل گرفت.
آسیب دیدگی و یا صدمه دیدنبه هنگامتمرین و مسابقات جزو جدا نشدنی ورزش بوده و ورزشکاران بطور خاص و افراد عادیدر سنین مختلف بطور عمومی باید نکات متعددی را در دستور کار خود برای انجام نرمش و یا تمرین و مسابقه در نظر گیرندکارشناسانعلمپزشکی ورزشی معتقدند باید دستورات تمرینی متفاوتی را با توجه به سنو جنس افراد البته با توجه بهنوعورزش در نظر گرفت.
آسیبهای ورزشی در اثر ضربه های شدید یا کشش های متمادی و بیش از حد در حین انجام حرکات ورزشی به وجود می آیند. صدمات ورزشی می توانند استخوان های بافت نرم (رباط، ماهیچه و تاندون) و یا هردو را دچار مشکل نمایند. برخلاف تصور بسیاری افراد، کودکان، با عکس العملهای ناپخته، عدم توانایی در تشخیص و پرهیز از خطر و توانایی کم در ایجاد هماهنگی در حرکات، بسیار بیشتر از بزرگسالان در معرض آسیبهای ورزشی هستند.
سالانه تعداد افراد بسیاری دچار صدمات ورزشی می شوند که نیمی از آنها با انجام معالجات خانگی و یا بدون رسیدگی خاص بهبود یافته و نیم دیگر به رسیدگی پزشکی نیاز پیدا می کنند. بر اساس محاسبات آماری در هر 1000 نفر، 26 نفر به آسیب های ورزشی دچار می شوند و بالاترین میزان این صدمات متوجه کودکان 14-5 سال است. در این آمارها بیشترین تعداد مصدومین را پسران 17-12 ساله تشکیل می دهند، که میزان این آسیبها از نظر تعداد نفرات صدمه دیده، در ورزشهای جمعی که امکان برخورد در آنها زیاد است و از نظر وخامت، در ورزشهای انفرادی بیشتر است.
در هـر ورزشـی باید انتظار آسیب ها، جراحت ها و خطرات احتمالی آن را داشـتـه بـــاشید، به خصوص در ورزش های گـروهی. هـر ورزشـی کـه طـبـق آمــار در هر 1000 ساعت بیش از 5 آسـیـب داشته باشد، جزء ورزش های پرخطر بادرصـد آسیب بـالا به شـمار مـی رود. راگــبی و لاکروس با 30 صـدمه در 1000 ساعت بالاترین حد هستند، درحالی که بسکتبال و اسکواش هم با آمار 14 صدمه در 1000 ساعت بازی های پرخطری بـه حـساب می آیند. تعجب آور اسـت که بــدانید، دو، و ایروبیک هم با 11 صدمه، زیاد از قافله ورزش های پرخطر عقب نیستند.

فهرست مطالب:
مقدمه 
مراحل اصلی صدمات ورزشی
بررسی آسیب شناسی 
شیوه های درمان 
پیشگیری 
آسیب های ورزشی 
استفاده از یخ و گرما در برخورد با آسیب ها 
روش صحیح ماساژ دادن با یخ 
خصوصیت باندهای فشاری 
اصول برخورد با ورزشكاری كه شدیداً آسیب دیده و حال وخیمی دارد 
جلوگیری از مصدومیت ها و آسیب های ورزشی 
محافظ چشم 
محافظ دهان 
محافظ مچ ، دست ، زانو و آرنج 
كفش ورزشی 
پیشگیری بهترین درمان است 
آسیب های ورزشی 
علائم هشداردهنده آسیب های جدی 
علل اصلی ایجاد صدمات ورزشی 
چگونه می توان از بروز صدمات ورزشی جلوگیری كرد؟ 
ضربه مغزی 
آسیب دیدگی شانه 
آسیب ها و صدمات مچ دست 
آسیب دیدگی زانو 
ورم تاندون آشیل 
كشیدگی ماهیچه های ران 
كشیدگی و پارگی های عضلات و ماهیچه ها و رباط ها 
درد پایین كمر 
درد و ورم ساق پا 
رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی مچ پا 
آسیب های استخوانی 
آسیب های مچ پا 
در رفتگی 
كوفتگی 
صدمات وارده به شكم 
صدمات وارده بر استخوان صورت 
آسیب چشم 
آسیب حاد دندان 
خونریزی از بینی 
پیچ خوردگی 
پیچ خوردگی قوزك پا 
پیچ خوردگی انگشت 
التهاب تاندون كشككی 
صدمات شایع اندام تحتانی 
شایع ترین محل شكستگی تنشی و انواع آن 
شایع ترین نوع آسیب دیدگی در ناحیه قفسه سینه یك والیبالیست 
آیا دفاع روی تور می تواند سبب صدمه شود ؟ 
آسیبی منحصر به والیبالیست ها 
استراحت 
فشار موضعی محل آسیب 
بالا نگه داشتن محل آسیب 
داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی 
جراحی 
درمان های بازتوانی 
تحریك الكتریكی 
سرما درمانی 
گرما درمانی 
اولترا سوند 
ماساژ درمانی

دانلود تحقیق آسیب های والیبال


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,