مقاله تجزیه وتحلیل حرکت شنای پروانه


مقاله تجزیه وتحلیل حرکت شنای پروانه

قیمت:79000ریال

پاورپوینت تجزیه وتحلیل حرکت شنای پروانه

اسلاید تجزیه وتحلیل حرکت شنای پروانهبخشی از مطالب موجود در پاورپونت :


1- ورود دست به آب (Entry ) و کشش دست به بیرون ( Out Sweep)
این مرحله با ورود دست به آب آغاز می گردد و در واقع ابتدای شروع پیشروی شناگر است.دست در جلوی سر قرار گرفته و فاصله دو دست حدود 15 تا 20 سانتی متر از یکدیگر است.
در ناحیه ساعد یک حرکت چرخشی انجام می شود که موجب می گردد کف دست با سطح آب زوایه ای در حدود 45 درجه بسازد و مقصود از این زوایه کاهش مقاومت در هنگام ورود دست به آب می باشد.دست ها به صورت کشیده و به موازات سطح آب قرار دارند.اکثر مربیان بالا قرار گرفتن آرنج بالاتر باشد دارای کمی خمیدگی است و ادامه حرکت آسان و سریعتر صورت میگردد(موقعیت کف دست متمایل به بیرون،عقب و پایین است و حالتی توگود دارد)ورود دست هیچ تاثیر در پیشروی ندارد و فقط دست را در شرایطی قرار می دهد که برای کشش موثر عمل نماید.
دستها در سطح آب قرار می گیرند که نتیجه انقباض بخش قدامی عضله دلتوئید،بخش ترقوه ای زمینه ای بزرگ و عضله بازویی است که مسئول فلکش یا تا شدن مفصل شانه هستند.
پس از اینکه دست از حد شانه ها ، گذشت شروع به سمت پایین و بیرون رفتن کرده و حرکتی دورانی را طی می کنند.آرنج شروع به شکستن کرده و از همین جا حرکت پیش برنده آغاز می شود،و این نیرو از دستها تامین می گردد.چرخش کف دستها از بازو کمتر شده ( چرخش خارجی ) و به عقب متمایل می گردد.
در این حالت دستها به عمیق ترین نقطه خود رسیده و در این مرحله شتاب حرکتی دستها بیشتر می گردد و به مرحله بعد می رسد.
با رفتن دستها به طرفین و بیرون از بدن ، عضلات سینه ای بزرگ پشتی بزرگ و گرد بزرگ فعالیت می کنند.تا کننده های آرنج مانند : دو سربازویی،بازویی قدامی و بازویی زند اعلایی انقباض قدرتمندی را انجام می دهد.با باز شدن دستها از مفصل شانه عضلات پشتی بزرگ ، گرد بزرگ و سر دراز عضله سه سر منقبض شده تا دست به سمت پایین برود چرخش کف دست کمتر می گردد و توسط عضلات سوپینیتور مانند دو سر بازویی و چرخش دهنده خارجی دهنده خارجی بازو انجام می گردد.
عضلات تاکننده مچ دست با انقباض ایزومتریکی خود کف دست را برای اعمال نیرو به آب نگه می دارند و مچ دست تا حدود 10 تا 15 درجه خمیدگی یا فلکسور دارد.


عناوین استفاده شده در این پاورپونت :

تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه
تجزیه و تحلیل
3- کشش داخلی دست ( In Sweep )
4- کشش بالایی ( Up Sweep )
5- حرکت دست در بیرون از آب ( Recovery)
( مفاصل مهم در ستوناسی دست پروانه : مفصل شانه – مفصل آرنج – مفصل فوقانی و تحتانی ساعد )
تمرینات قدرتی برای دست پروانه
تجزیه و تحلیل حرکت پای پروانه
عضلات مهم عمل کننده حرکت دست شنای پروانه ( به همراه سر ثابت و سر متحرک و عمل )
گرد بزرگ
سینه ای بزرگ
پشتی بزرگ
گرد بزرگ
دوسربازویی
بازوی زند اعلائی
سه بازویی
دلتوئید
فلکدو سرهایی
فوق استخوان بازویی
فوق خاری
درون گرداننده مدوی
درون گرداننده مربع
چرخش دهنده های خارجی ساعد Sup
تحت کتفی
پهن داخلی
پهن میانی
عضلات سرینی
سرینی میانی
سرینی بزرگ
عضله سوئز خاصره ای
انتهای سوئز کوچک
عضله کف پایی
تاکننده های مفصل ران
دو سررانی
کستونده پهن
عضله خیاطه
عضلات دو قلو
ساقی خلفی
ساقی قدامی
تقویت عضلات مچ دست
تقویت عضلات فلکسور آرنج
تقویت عضلات کتف
تقویت عضلات شا نه
تقویت عضلات ران
منابع


شما دوست عزیز میتوانید این مجموعه را پس از ثبت پست الکترونیک خود در کادر پایین و فشردن کلید ( پرداخت و دانلود فایل ) بعد از پرداخت هزینه مربوطه دانلود کنید و براحتی از آن استفاده کنید.
در صورت بروز هر گونه مشکل میتوانید با گردآورنده این مجموعه از طریق ایمیل زیر مکاتبه کنید.
Dosteaziz73@yahoo.com
هادی طاهری


تعداد صفحه: 71
نوع فایل : پاورپوینت(قابل ویرایش)

در صورت نارضایتی نویسنده لینک دانلود حذف میشود.
در صورت نارضایتی شما 50 % مبلغ پرداختی به شما بازگرداننده میشود.
از طرح توجیهی های زیر دیدن فرمائید :


مقاله تجزیه وتحلیل حرکت شنای پروانه

قیمت:79000ریال

پاورپوینت تجزیه وتحلیل حرکت شنای پروانه

اسلاید تجزیه وتحلیل حرکت شنای پروانهبخشی از مطالب موجود در پاورپونت :


1- ورود دست به آب (Entry ) و کشش دست به بیرون ( Out Sweep)
این مرحله با ورود دست به آب آغاز می گردد و در واقع ابتدای شروع پیشروی شناگر است.دست در جلوی سر قرار گرفته و فاصله دو دست حدود 15 تا 20 سانتی متر از یکدیگر است.
در ناحیه ساعد یک حرکت چرخشی انجام می شود که موجب می گردد کف دست با سطح آب زوایه ای در حدود 45 درجه بسازد و مقصود از این زوایه کاهش مقاومت در هنگام ورود دست به آب می باشد.دست ها به صورت کشیده و به موازات سطح آب قرار دارند.اکثر مربیان بالا قرار گرفتن آرنج بالاتر باشد دارای کمی خمیدگی است و ادامه حرکت آسان و سریعتر صورت میگردد(موقعیت کف دست متمایل به بیرون،عقب و پایین است و حالتی توگود دارد)ورود دست هیچ تاثیر در پیشروی ندارد و فقط دست را در شرایطی قرار می دهد که برای کشش موثر عمل نماید.
دستها در سطح آب قرار می گیرند که نتیجه انقباض بخش قدامی عضله دلتوئید،بخش ترقوه ای زمینه ای بزرگ و عضله بازویی است که مسئول فلکش یا تا شدن مفصل شانه هستند.
پس از اینکه دست از حد شانه ها ، گذشت شروع به سمت پایین و بیرون رفتن کرده و حرکتی دورانی را طی می کنند.آرنج شروع به شکستن کرده و از همین جا حرکت پیش برنده آغاز می شود،و این نیرو از دستها تامین می گردد.چرخش کف دستها از بازو کمتر شده ( چرخش خارجی ) و به عقب متمایل می گردد.
در این حالت دستها به عمیق ترین نقطه خود رسیده و در این مرحله شتاب حرکتی دستها بیشتر می گردد و به مرحله بعد می رسد.
با رفتن دستها به طرفین و بیرون از بدن ، عضلات سینه ای بزرگ پشتی بزرگ و گرد بزرگ فعالیت می کنند.تا کننده های آرنج مانند : دو سربازویی،بازویی قدامی و بازویی زند اعلایی انقباض قدرتمندی را انجام می دهد.با باز شدن دستها از مفصل شانه عضلات پشتی بزرگ ، گرد بزرگ و سر دراز عضله سه سر منقبض شده تا دست به سمت پایین برود چرخش کف دست کمتر می گردد و توسط عضلات سوپینیتور مانند دو سر بازویی و چرخش دهنده خارجی دهنده خارجی بازو انجام می گردد.
عضلات تاکننده مچ دست با انقباض ایزومتریکی خود کف دست را برای اعمال نیرو به آب نگه می دارند و مچ دست تا حدود 10 تا 15 درجه خمیدگی یا فلکسور دارد.


عناوین استفاده شده در این پاورپونت :

تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه
تجزیه و تحلیل
3- کشش داخلی دست ( In Sweep )
4- کشش بالایی ( Up Sweep )
5- حرکت دست در بیرون از آب ( Recovery)
( مفاصل مهم در ستوناسی دست پروانه : مفصل شانه – مفصل آرنج – مفصل فوقانی و تحتانی ساعد )
تمرینات قدرتی برای دست پروانه
تجزیه و تحلیل حرکت پای پروانه
عضلات مهم عمل کننده حرکت دست شنای پروانه ( به همراه سر ثابت و سر متحرک و عمل )
گرد بزرگ
سینه ای بزرگ
پشتی بزرگ
گرد بزرگ
دوسربازویی
بازوی زند اعلائی
سه بازویی
دلتوئید
فلکدو سرهایی
فوق استخوان بازویی
فوق خاری
درون گرداننده مدوی
درون گرداننده مربع
چرخش دهنده های خارجی ساعد Sup
تحت کتفی
پهن داخلی
پهن میانی
عضلات سرینی
سرینی میانی
سرینی بزرگ
عضله سوئز خاصره ای
انتهای سوئز کوچک
عضله کف پایی
تاکننده های مفصل ران
دو سررانی
کستونده پهن
عضله خیاطه
عضلات دو قلو
ساقی خلفی
ساقی قدامی
تقویت عضلات مچ دست
تقویت عضلات فلکسور آرنج
تقویت عضلات کتف
تقویت عضلات شا نه
تقویت عضلات ران
منابع


شما دوست عزیز میتوانید این مجموعه را پس از ثبت پست الکترونیک خود در کادر پایین و فشردن کلید ( پرداخت و دانلود فایل ) بعد از پرداخت هزینه مربوطه دانلود کنید و براحتی از آن استفاده کنید.
در صورت بروز هر گونه مشکل میتوانید با گردآورنده این مجموعه از طریق ایمیل زیر مکاتبه کنید.
Dosteaziz73@yahoo.com
هادی طاهری


تعداد صفحه: 71
نوع فایل : پاورپوینت(قابل ویرایش)

در صورت نارضایتی نویسنده لینک دانلود حذف میشود.
در صورت نارضایتی شما 50 % مبلغ پرداختی به شما بازگرداننده میشود.
از طرح توجیهی های زیر دیدن فرمائید :


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,