مقاله بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه


مقاله بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه

پاورپوینت-بررسي-انرژی-مصرفی-در-ورزش-و-نحوه-محاسبهدانلود پاورپوینت بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه آن-استفاده از جداول تعیین كننده مقدار انرژی لازم بر حسب نوع فعالیت؛ محاسبه انرژی مورد نیاز روزانه بدون در نظر گرفتن فعالیت ورزشی. محاسبه انرژی لازم برای فعالیت با توجه به نوع رشته ورزشی ، وزن و شدت آن و احتساب مدت اجرای آن . جمع مقادیر فوق.دانلود فایل


مقاله بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه

پاورپوینت-بررسي-انرژی-مصرفی-در-ورزش-و-نحوه-محاسبهدانلود پاورپوینت بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه آن-استفاده از جداول تعیین كننده مقدار انرژی لازم بر حسب نوع فعالیت؛ محاسبه انرژی مورد نیاز روزانه بدون در نظر گرفتن فعالیت ورزشی. محاسبه انرژی لازم برای فعالیت با توجه به نوع رشته ورزشی ، وزن و شدت آن و احتساب مدت اجرای آن . جمع مقادیر فوق.دانلود فایل


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,